Site icon Gorica Nekretnine

FAQs

Kako da prenesem račune za komunalije na svoje ime?

Nakon što nekretnina bude prebačena na Vas, možete prenijeti račune na način, da priložite dokumentaciju kupoprodajnog ugovora. Prije primopredaje, prodavatelj se treba pobrinuti da svi računi i zaostaci do datuma primopredaje budu plaćeni. Svakako, uz našu asistenciju, potruditi ćemo se da sve prođe jednostavno u najkraćem mogućem vremenu. 

Što je tabluarna izjava?

Tabluarna izjava je dokument kojim se potvrđuje da je prodavatelj zaprimio kupoprodajni iznos od kupca i služi kako bi se kupac mogao upisati u zemljišnje knjige kao novi vlasnik nekretnine. Drugim riječima, to je dokument koji služi kao dokaz da je nekretnina prodana i da je iznos koji kupac treba podmiriti prodavatelju, isplaćen. Dokument mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika kako bi bio pravomoćan, a time valjan. Tabluarna izjava se predaje tek nakon što se napravi isplata ,kupca, prodavatelju i sredstva su dostupna na raspolaganje prodavatelju.

Što je ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se obvezuje da će platiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine. Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu i dozvoliti prijenos prava vlasništva na ime novog vlasnika (kupca).

Koja je dokumentacija potrebna za kupnju nekretnine u Hrvatskoj?

Pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj kupac mora predočiti dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i to uz predočenje osobne iskaznice, putovnice ili domovnice, u originalu ili ovjerenu fotokopiju kod javnog bilježnika i rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB). Isto vrijedi i za strane državljane koji moraju predočiti iz svoje matične zemlje dokaz o državljanstvu i rješenje o OIB-u dobivenom u Republici Hrvatskoj.

Smijem li platiti nekretninu u eurima?

Ne, pošto se prodaja nekretnine odvija na teritoriju Republike Hrvatske, potrebno je platiti u Hrvatskim kunama.

Kada trebam podmiriti porez na nekretninu u Hrvatskoj?

Nakon 15 dana od primitka rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnine. Nakon same prodaje nekretnine, to je u prosjeku između 60 do 90 dana. Čim se riješenje zaprimi o utvrđivanju poreza na promet nekretnine, potrebno je podmiriti navedenu svotu u riješenju u roku od 15 dana. Ukoliko se iznos ne podmiri, tada se obračunava kamatna stopa od 17.5 % za svaki dan nakon 15 dana dok se uplata ne izvrši.

Koliki je postotak poreza na nekretninu tijekom prodaje?

​Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3 posto.

Koje su obveze kupaca i prodavatelja?

Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupni iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu i dozvoliti prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Zašto angažirati agenciju za prodaju ili najam nekretnina?

Mi u agenciji Gorica Nekretnine potruditi ćemo se da što kraćem vremenu pronađemo kupca za Vašu nekretninu. Obavit ćemo sve potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu; provjeriti dokumente potrebne za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla, omogućiti razgled nekretnine, posredovati u pregovorima oko zaključenja posla, izraditi prijedlog kupoprodajnog ugovora, predati potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižni odjel radi uknjižbe vlasništva. 

Kako bi mogli krenuti s angažmanom potrebno je potpisati ugovor o posredovanju.

Što je nekretnina?

Nekretnina je čestica na površini zemlje i sve ono što je trajno povezano sa zemljištem na površini ili ispod nje. To znači da kupnjom stana kupujete i željeni dio zgrade, odnosno ako kupujete katastarsku česticu postajete vlasnik svih zgrada na njoj.

Exit mobile version